lördag 21 juli 2012

Megaflod i Marocko

Även i Marocko finns tydliga spår efter en gigantisk översvämning. Platån som sträcker sig uppåt höger i bild är slät som en överspolad strand, men kanterna har ätits upp av rikligt förgrenade flodfåror.

Allt Gott!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar