måndag 28 maj 2012

Teologisk evolution är inget nytt

Idén med evolution var att ersätta Gud. Tom Wright har påpekat att det inte var på grund av några galapagosfinkars näbbar som Darwins idéer fick genomslag, utan för att man tänkte som Epikureos. Han förnekade att naturens under var skapade av en formgivande intelligens, utan hävdade att allt uppstått genom en blind process med slumpmässiga händelser. Dessa idéer gick Paulus till angrepp mot i Romarbrevet där han slår fast att Guds storhet är synlig i skapelsen och att de som inte tror på Gud därför är utan ursäkt. Inte heller den moderna syntesen av teologi och evolution är något nytt utan har sin motsvarighet bland gnostiker som förnekade att världen från början var god, och därmed inte heller direkt skapad av Gud. I Kolosserbrevet och Hebréerbrevet går Paulus till angrepp även mot detta, och enligt Ireaneus är inledningen till Johannesevangeliet ett avståndstagande mot sådana tankegångar.

Allt Gott!

6 kommentarer:

 1. Synd att du inte har läst något om evolution, eller har förstått. Vem talar om blind slump? Inte någon som kan något om evolution i alla fall. Darwin, och han var inte själv om dom observationerna, såg tydliga tecken på hur djurarter anpassade sig till miljön dom levde i, och drog sina slutsatser av det. Evolutionen har bara blivit starkare ju längre tiden går, ju fler upptäckter vi gör ju starkare blir den. Om man har problem med en etablerad teori måste man komma med något som bättre förklarar alla observationer man gör. Dessutom bör man komma med testbara förutsägelser som stöder den hypotes man lägger fram. Om den hypotesen bättre förklarar de observationer som man gör, och många forskare kan testa den kan man överväga att byta. Framför allt är det en dålig strategi att bara leta efter svagheter i en teori, utan i stället komma med något bättre. Jag förutsätter all ni som är inne på denna bloggen är införstådda med vad man i vetenskapliga sammanhang menar med en teori och en hypotes, annars är diskussionen här meningslös.

  SvaraRadera
 2. Mutationer är slumpmässiga och naturligt urval är blind för vad som behövs i nästa steg. Visst har man sett arter anpassa sig, men det finns inga exempel på utveckling, alltså till högre organisering. Observationer som gjorts passar bättre till en intelligent formgivning för inte så länge sedan.

  SvaraRadera
 3. "Mutationer är slumpmässiga och naturligt urval är blind för vad som behövs i nästa steg." Givetvis är det naturliga urvalet blint för nästa steg, jag vet inte vart du vill komma med det?
  Du får nog förklara dig vad du menar med högre organisering? Kan du möjligen mena arters utveckling under lång tid? Det som vi kan följa genom mängder av fossilfynd genom olika geologiska lager och tidsåldrar.
  Om du kan se tecken på en formgivare vore det synd att kalla den intelligent. Några exempel, däggdjurens felvända synceller, stavarna, i ögats näthinna. Vår längsta nerv, den som går från hjärnan till struphuvudet, men tar en extra sväng runt hjärtat. Alla däggdjur har denna felkonstruktion, även giraffen. Hur kan det bli så här? Det beror på att evolutionen är blind för vad som behövs i nästa steg.

  SvaraRadera
 4. Organisering innebär specialisering och sortering av arbete. Det har inget med lång tid att göra. Evolutionen har ingen drivkraft att organisera. Organisering kräver planering. Bara intelligenta väsen kan planera. Därför är all organisering i naturen ett Gudsbevis.

  Du argumenterar med evolution of the gaps. Bara för att du inte förstår varför tappar och stavar är bakvända så betyder det inte att evolutionen gjorde det.

  SvaraRadera
 5. Jag förstår inte dina argument riktigt, du får nog utveckla det lite. Vad har organisering med specialisering att göra? Dessutom är väl inte naturen så organiserad, snarare kaotisk. Däremot ser vi ju mängder av specialiseringar, som evolutionen förklarar utomordentligt bra.
  Jag sa inte att jag inte förstod varför ögat såg ut som det gör. Jag sa bara att det var en dålig konstruktion, som är logisk med evolutionen som förklaringsmodell. Däremot helt ologisk med ID som förklaring.

  SvaraRadera
 6. Alla organismer är välorganiserade, de har speciella strukturer för olika ändamål. Att tappar och stavar är riktade bakåt är ingen slump, de kommer närmare blodkärlen på så sätt.

  SvaraRadera